Depth logoGoWell

Naar een kuuroord vrij van elektromagnetische straling


Straling is alomtegenwoordig

Wij worden in toenemende mate dagelijks blootgesteld aan elektromagnetische golven. Ze zijn onzichtbaar en bijgevolg verontrusten ze ons niet. Moeten wij ons echter zorgen maken, nu de telecom-operatoren hun netwerken verder uitbreiden?

Op die vraag is niet meteen aan antwoord mogelijk. Er woedt al jaren een debat over de hamvraag of elektromagnetische straling al dan niet schadelijk is, en zelfs de experts geraken er niet uit. Ergens begrijpelijk, want elektromagnetische straling is deel gaan uitmaken van onze moderne levenswijze.

Welke apparaten veroorzaken die straling?

  • Hoogspanningslijnen en transormator-cabines;
  • Vaste zendmasten voor mobile, 3G, 4G, radio, TV...
  • Microgolfovens, systemen voor antidiefstal en identificatie etc.;
  • GSM-gebruik, Wifi (draadloos internet), babyfoons, draadloze apparaten etc....
Stacks Image 8
Stacks Image 16

Hoe schadelijk is Wifi?

Sommige experts beweren dat er geen bewijzen zijn voor nadelige effecten. Andere experts wijzen op de reële gevaren die straling met zich meebrengt. Met name de risico’s die bij overmatige blootstelling leiden tot kanker, verminderde concentratie, bloedziekten en tumoren...

Guy Vandenbosch, professor aan de Universiteit van Leuven (KUL), gespecialiseerd in telecommunicatie en straling, legde de gevolgen van straling uit in de krant Vers l’Avenir. Samengevat komt het hier op neer:

  • Overmatige radioactieve straling kan het DNA wijzigen en leiden tot kanker. Omtrent telecom radiogolven is er evenwel geen directe reden tot paniek;
  • In tegenstelling tot microgolfovens kunnen de stralingen van een GSM niet doordringen tot de diepere delen van het lichaam om schade te veroorzaken;
  • Electromagnetische straling heeft biologische effecten op de cellen van het lichaam, zoals bloed, hersenen, zenuwen. Hoewel nog niets is bewezen, is er toch reden om een grondig onderzoek te voeren...
De professor besluit veelzeggend: 'Het feit dat er geen bewijs is, betekent niet dat er geen effect is'...

Naar een stralingsvrij kuuroord

Bij GoWell streeft men ernaar het hele kuuroord te vrijwaren van negatieve stralingen.

Een kuuroord hoort immers een plek te zijn waar niet alleen het lichaam, maar ook de hersenen tot rust kunnen komen. Om die reden wordt het gebruik van mobiles beperkt tot de lobby. Dit is een eerste stap naar een volledige 'ZERO WIFI' op termijn.

Wij verzoeken onze bezoekers en klanten hiervoor begrip te tonen, voor hun eigen bestwil. Gejaagdheid en overdreven drukte horen immers niet thuis in een kuuroord en het gebruik van mobiles vormen wat dat betreft een ongewenste 'trigger'.

Intussen zullen we verder experimenteren met technieken om het ganse kuuroord stralingsvrij te maken. Vrij van radiogolven, Wifi, 3G, 4G, etcetera.

Geen gemakkelijke opdracht, want door de jaren heen zijn apparaten die stralingen uitzenden deel gaan uitmaken van ons dagelijks reilen en zeilen. Maar waar een wil is, is een weg. En vermits de gezondheid van onze bezoekers primeert...

Stacks Image 25


We zijn verplicht om u te informeren over en uw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op deze website. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.